Nova prilika za ministra Ćorića

Ministre Ćoriću, naredite da se ubrza izgradnja sortirnica, reciklažnih cenatra, kompostana, nabavka novih vozila, na način da se izradi osnovni model i da se svi natječaji raspisuju po jedinstvenoj tehnologiji. Neka kriterij za odabir budu energijska učinkovitost, visina troškova te doprinos smanjenju utjecaja na klimatske promjene.

Nova strategija EU o prilagodbi klimatskim promjenama: Pametnija prilagodba, brža prilagodba, sustavnija prilagodba i intenziviranje međunarodnih aktivnosti (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja).

Neka im je vječna slava! Vama poštovani Dragovoljci i istinski branitelji, veliko hvala!

ISTINA & DOMOVINA!